Imam Hassan al-Bana menyatakan bahawa:

“Islam mewajibkan jihad ke atas penganut-penganutnya bukanlah bertujuan untuk mencari permusuhan di antara sesama manusia. Bukan pula untuk membuka jalan ke jurang tamak dan haloba kepada harta benda dunia secara merampas dengan kekerasan. Sebaliknya jihad itu diwajibkan semata-mata bertujuan untuk menjamin keamanan dan perdamaian dengan menunaikan perutusan agama yang diamanahkan Allah ke atas pundak tiap-tiap muslim. Amanah menyampaikan risalah agama yang memberi petunjuk kepada manusa menuju ke arah pintu gerbang keadilan dan kebenaran.”

Ringkasan:
“Jihad” diwajibkan kepada kita bukanlah untuk menjadi penyeba jadinya permusuhan di kalangan manusia dan islam juga sama sekali tidak membenarkan penganutnya menggunakan “peperangan” ini sebagai salah satu cara manusia untuk menindas/merampas hak orang lain tetapi ia sebenarnya adalh untuk menjaga keamananan dengan menggunakan cara yang adil dan saksama.

Advertisements